Girls Junior Varsity Basketball, Girls Varsity Basketball · Lady Potters vs United 12-19-20